De elegante trap

De functionaliteit van een trap kan op twee manieren worden omschreven: als de kortste verbinding tussen twee verdiepingen of als een comfortabele verbinding tussen twee verdiepingen. Een verschil in benadering dat verstrekkende gevolgen heeft voor de manier van ontwerpen en fabriceren.

Ruimte

In gesprek met de Nederlandse architect Erick van Egeraat wordt snel duidelijk dat in Nederland vaak wordt gebouwd volgens het principe dat een trap de kortste weg tussen verdiepingen moet zijn. ,,Dat betekent dat veel trappen relatief steil en smal zijn, waardoor comfort en veiligheid in het gedrang kunnen komen. De oorzaak van deze manier van bouwen moet deels worden gezocht in ruimtegebrek; bijvoorbeeld bij sociale woningbouw. Anderzijds is er sprake van een sterk concurrerende markt, wat een negatieve invloed heeft op de beschikbare budgetten en de ontwerpmogelijkheden van architecten. Ontwerpers werken kostenbesparend en gaan innovaties uit de weg, waardoor een betrekkelijk traditionele manier van bouwen ontstaat. Veel trappen lijken op elkaar; ze hebben eenzelfde hellingshoek en zijn niet of nauwelijks onderscheidend. In bepaalde gevallen zijn dergelijke ontwerpen natuurlijk heel bruikbaar, maar ik werk zelf graag vanuit de invalshoek dat een trap veel ruimte moet krijgen in een ontwerp.

Zuidas

Voor de kantoortoren die ik heb ontworpen in het Mahler4-gebied op de Zuidas in Amsterdam, het gebouw dat inmiddels ook bekend staat als ‘The Rock’, heb ik een aantal wenteltrappen ontworpen. Het kenmerkende van een wenteltrap is dat deze zich begeeft rondom een open ruimte. Het geeft je als architect de mogelijkheid een royale, gracieuze en comfortabele invulling te geven aan het ontwerp. Een dergelijk grootse aanpak heeft natuurlijk consequenties voor de bouw.

EeStairs

Slechts een paar trappenfabrikanten kunnen trappen maken met heel ingewikkelde constructies. EeStairs is er daar één van. Samen met hen hebben we een aantal grote, elegante wenteltrappen in de ruimte kunnen realiseren. Het was een ingewikkeld project, temeer omdat we separate circuits voor personeel en bezoekers moesten creëren. Desalniettemin zijn we hier samen met Eestairs uitstekend in geslaagd. Partijen die ingewikkelde projecten als een uitdaging zien, weten elkaar altijd te vinden. Dat is ook hier gebeurd. Het is een belangrijke reden waarom ik graag met Eestairs werk.”